പുതിയ ഒരു ബിസിനസ്സ് ഉണ്ട് ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും കാരണം നല്ല പോലെ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും

LR Trading എന്ന Trading കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്ത Morriscoin എന്ന Plan ആണ് ബിസിനസ്‌…

1- 15000 കൊടുത്തു 10 Morriscoinൽ ചേർന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും 75 മുതൽ 300 രൂപ വരെ ലഭിക്കും

ഇപ്പോൾ ചേരുന്നവർക്ക് 270 രൂപ വെച്ച് തന്നെ ദിവസവും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ 300 ദിവസത്തേക്ക് അതായത് ഒരു വർഷം നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കോണ്ടിക്കും.

0.5% മുതൽ 2% വരെ ലാഭം നമുക്ക് എല്ലാ Working ദിവസവും പണമായി കിട്ടുന്നതാണ്

ഇത് Bitcoinന് സമാനമായ ഒരു Cryptocurrency ആണ് അത്കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു മാർക്കറ്റിൽ ഇതിന്റെ വില കൂടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വിറ്റു ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും 💰 (ആദ്യം ഒരു Bitcon ന് 6 രൂപ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു Bitcon വില 8 10 ലക്ഷം ആണ് വില അതേ പോലെ ഇതിനും കൂടും )

കൂടാതെ ഒരാളെ ചേർത്താൽ ഇപ്പോൾ 20% കമ്മീഷനും തരുന്നുണ്ട് (Eg 15000 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ ആളെ ചേർത്താൽ 2700 രൂപ കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്ലാനിലും കമ്മീഷൻ കൂടി കിട്ടും, മാത്രവുമല്ല Level icome ആയിട്ടാണ് ക്യാഷ് കിട്ടുക അതായത് നമ്മുടെ അടിയിൽ ആളുകളെ ചേർത്തിട്ട് അവരുടെ അടിയിൽ എത്ര പേര് വന്നു അവർ എത്ര ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വന്നു അതിനെയൊക്കെയുള്ള കമ്മീഷൻ തുക നമുക്കും കിട്ടിക്കോണ്ടിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ ആളെ ചെർക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല ആളെ ചേർത്താൽ കൂടുതൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ Ok…

ഇതേപോലെ മറ്റു Planകൾ👇🏻

2 ₹30000 : 20.COIN… 540(2%) Daily

3 ₹45000 : 30.COIN… 810(2%) Daily

4 ₹60000 : 40.COIN… 1080(2%) Daily

5 ₹75000 : 50.COIN…. 1350(2%) Daily

6 ₹100000 : 100.COIN… 2700(2%) Daily

TODAY PAY OUT
DATE 14/05/2020
( 2% )

Daily ROI 300 Day Validity

എല്ലാ ദിവസം Morriscoin വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിക്കും അത് ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഒരുമിച്ചു നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ ക്യാഷ് വരുന്നത്

ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയമോ ഇതിൽ ചേരാനോ മറ്റും താല്പര്യം ഉണ്ടങ്കിൽ 9946472633 എന്ന ഈ നമ്പറിൽ Whatsapp MSG അയക്കുക

ഈ കമ്പനിയെ 100% വിശ്വസിക്കാം കാരണം ഇതിൽ ചേരുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കമ്പനി 100% ഗാരന്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗവണ്മെന്റ് അനുമതിയോട് കൂടി 10 കോടി മുടക്കിയാണ് ഈ കമ്പനിയിൽ ഇത്തരമൊരു പ്ലാൻ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്…

2020 May 17ന് മുമ്പായി ഈ കമ്പനിയിൽ ചേരുന്നവർക്ക് 20% Referral ഓഫർ എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് കിട്ടില്ല

ഇത് ആളെ കൂട്ടുന്ന കമ്പനി അല്ല നമ്മൾ ഈ പ്ലാനിൽ ചേർന്നാൽ മാത്രം മതി ഒരു വർഷം ക്യാഷ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു നഷ്ടവുമില്ല Morriscoin Crypto Currency ആയത് കൊണ്ട് വർഷം കൂടുന്തോറും ഇതിന്റെ മൂല്യം കൂടും അപ്പോൾ ഇത് കമ്പനിക്കോ മാർക്കറ്റിലോ വിറ്റു ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാം

ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ചേർന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം രക്ഷപെടും…

Leave a Comment